Логопед-Варна-Деница Радева-лого-01

Логопед от гр. Варна

Деница Радева

Търсите опитен логопед от гр. Варна за деца, подрастващи или възрастни?
Деница Радева работи успешно с хора, които имат говорни нарушения или недоразвитие на речта.
Консултациите са в присъствена форма в логопедичен кабинет или онлайн.

Запазете час за логопедична консултация, за да определим степента на говорното нарушение на Вашето дете и изготвим план за неговото разрешаване.

Сертифициран

Логопед
от гр. Варна

Завършено висше образование бакалавърска степен по Логопедия в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ за работа с деца и подрастващи. Сертификатите са основополагащи за успешно надграждане и усъвършенстване на уменията и поддържане на добри практики, които водят до резултати.

Логопед-Варна-Деница-Радева-изображение-2

Деница Радева - Логопед гр. Варна

Ценоразпис

Цените са актуални и достъпни за деца от град Варна и областта, както и онлайн за цялата страна.

Първична консултация

35
00 Час
лв.
 • Провежда се в присъствието на родителя.
 • Въпроси, свързани с развитието на детето още от бременността, любими занимания, интереси и игри.
 • Прави се оглед на артикулационния апарат.
 • Логопедът обсъжда своите наблюдения с родителя и при необходимост препоръчва терапия.

Логопедична терапия

30
00 Час
лв.
 • Индивидуален план за работа с детето с цел коригиране на нарушението.
 • Терапията може да се провежда 2 или 4 пъти седмично и е с продължителност около 50 минути или спрямо индивидуалните нужди на детето.
 • Водещ е игровият подход.
 • Набляга се на силните страни на детето.

Домашно посещение

35
00 Час
лв.
 • При заявка логопедът може да проведе консултация или логопедична терапия във вашия дом.
 • Опознаване и диагностика.
 • Водещ е игровият подход.
 • Набляга върху силните страни на детето.
 • Използват се различни похвати, за да бъдат заниманията лесни и приятни.

Логопедични услуги с Деница Радева

За кого са подходящи услугите?

От услугите могат да се възползват деца и възрастни с различен вид говорни проблеми/ проблеми с комуникацията.

Към тези проблеми спадат изключително широк спектър от различни нарушения като заекване, артикулационни нарушения, липса на реч или забавяне на речевото развитие, затруднения в четенето и писането и при математическите способности, нарушения в хранителните механизми, нарушения на речта след травми и други. Нарушенията могат да бъдат следните:

Нарушена артикулация

Неправилно звукопроизношение, при което липсва/т или неправилно се произнасят/заменят един или няколко звука. Вродено или ранно придобито недоразвитие.

Нарушена фонация

Гласови нарушения – патологични прояви на качествата на гласа: Височина, сила, тембър (афония, дисфония, хипер/хипоназалност, фонастения и др.)

Нарушена комуникация

При вродени лицеви аномалии: Нарушено дишане, фонация, артикулация и прозодика поради различни малформации на говорните органи. Наѝ-често срещани са вродените цепки ни устните и/или небцето.

Нарушения в речевата плавност

Запъване, заекване, брадилалия (забавена реч, която често е патологична), тахилалия (патологично бърз говорен темп).

Късно или забавено формиране на езика

Езиково нарушение на речта при деца, при което езиковата система не е формирана граматично правилно (аграматизъм). Липсва или изостава за възрастта.

Афазия

Загуба на способността на човек да се изразява с помощта на средствата на езика. С термина афазия се обозначават нарушенията на езиковата дейност. Разпад на изградените езиковите способности следствие от мозъчен инсулт или тумор.

Дислексия

Обучително затруднение, което най-често засяга писането и четенето, но води и до други проблеми. Дислексията се характеризира с когнитивни затруднения в: фонологична обработка, работна памет и скоростта на извличане на информация от дългосрочната памет.

Дисграфия

Нарушена е способност за писане. Наблюдава се процес на нарушаване на връзки в мозъка, който пречи на детето да извлече необходимата информация от краткосрочната и дългосрочна памет, за да изпълни процеса на писане.

Дискалкулия

Нарушена е способност за математическите умения. По-конкретно включва проблеми с усета за числата. Децата може да имат проблеми с математически понятия.

Дизартрия

Разстройство на речта следствие на мозъчни поражения. Ограничена подвижност на органите на речта ( меко небце, език, устни), затруднена е артикулацията.

Хиперактивност

Хиперактивност и/или дефицит на вниманието представлява постоянна невъзможност за концентрация, невъзможността за приключване на конкретна задача, липсата на организация.

Нарушения на развитието

Деца от аутистичния спектър, первазивни нарушения на развитието, при които страдат социалното поведение, сензорната интеграция и комуникацията.

Генетични заболявания, засягащи говора

Синдром на Даун, Синдром на Чупливата Х-хромозома (Синдром на Мартин Бел).

Централни координационни смущения

Разстройство на речта следствие на мозъчни поражения (Детска церебрална парализа - ДЦП).

Логопедична терапия

Ревюта от пациенти

“Помогнете на детето си да усъвършенства своя изказ и да отвори нови възможности!”

Детски логопед гр. Варна

Често задавани въпроси

Ако се интересувате и имате желание да запишете своето дете на логопед е нормално да имате въпроси. Тук са представени най-често задаваните въпроси от родители. Ако не намирате отговор – свържете се с мен.

?

Винаги, когато имате и най-малкото притеснение свързано с:

 • Появата на звуковете и начина им на изговаряне;
 • Структурата и подвижността на говорните органи (език, устни, небце, видове захапки, от които зависи звукообразуването);
 • Разгръщането на изказа и богатството от думи;
 • Темпа,ритъма и плавността на речта;
 • Особености в качеството на гласа – неговата сила, височина, тембър;
 • Овладяване на сръчностите и развитие на фината моторика;
 • Научаването на символите на писмения език (знаци, букви, цифри);

След индивидуална консултация в зависимост от нарушението и неговото усложнение, от логопедът ще бъде препоръчана ежеседмична терапия от 1, 2 или повече посещения.

Много от уменията на децата се сформират в предучилищната възраст (3-6 години), за това тази възраст е благоприятна за логопедична терапия, тъй като нарушенията се изчистват много по-лесно, отколкото при възрастен или при дете в по-напреднала възраст.

Добре е да посетите логопед и при най-малкото притеснение, свързано с развитието,  дори то да настъпи преди предучилищна възраст.

Родителят е неизменна част от процеса на терапия и без неговата помощ напредъкът на детето може да бъде по-бавен. Терапията може да бъде подпомогната вкъщи като се изпълняват стриктно указанията на логопеда, упражненията и домашните работи.

Повечето задачи от логопеда са под формата на игра, което улеснява и родителите в изпълнението им.

Имате въпроси?

Тук можете да се свържете с мен, ако имате нужда от допълнителна информация относно моите услуги. Насреща съм, за да помогна с Вашия казус.
За запазване на час, моля посетете профила ми в Супердок.

Полезни статии

Блог

Имате възможност да се запознаете по-подробно с различните методи на логопедична терапия за деца. В блог пространството ще намерите полезна и интересна информация за сеансите и професията „логопед“.

Дизартрия-всичко-за-нея-логопед-Деница-Радева-01
Логопедия

Дизартрия

Дизартрия Дизартрията е нарушение в речта, причинено от неподходящ контрол на нервите върху речевия апарат поради увреждания в кората на мозъка и субкортикални региони на мозъка. Какво

➜ Прочети повече
Алалия - Всичко за нея - корица - логопед Деница Радева
Логопедия

Алалия

Алалия Алалията е сериозно разстройство на речта, характеризиращо се със значително увреждане или липса на говор. Често се проявява заедно с нарушения на висшите умствени функции и

➜ Прочети повече
Логопедични-упражнения-корица-01
Логопедия

Логопедични упражнения

Логопедични упражнения Родителите още от най-ранна възраст трябва да се грижат за развитието на гласовия апарат на детето и превенция на нарушения на звукопроизношението. За да се

➜ Прочети повече
Дислексия-корица
Логопедия

Дислексия

Дислексия Дислексията е често срещано разстройство на неврологичното развитие през целия живот, което засяга способността на човек да чете, пише и срича. Има затруднения при точното и/или

➜ Прочети повече
Хиперактивност (3)
Логопедия

Хиперактивност

Хиперактивност Детската хиперактивност представлява израз, който се използва, за да опише излишната физическа активност, нервност и затруднения в способността на децата да останат спокойни и фокусирани.  Това

➜ Прочети повече
Афазия (2)
Логопедия

Афазия

Афазия Афазията представлява неврологично състояние, което влияе върху способността на човек да комуникира. Това може да се отрази както на разбирането на езика, така и на изразяването

➜ Прочети повече
какво-е-логопед-корица-01
Логопедия

Какво е логопед?

Какво е логопед? Логопедът е специалист, който има за задача да отстрани всички нарушения на звуковата реч, нарушенията на писането и четенето и способността за извършване на

➜ Прочети повече