Логопед-Варна-Деница Радева-лого-01

Алалия

Алалията е сериозно разстройство на речта, характеризиращо се със значително увреждане или липса на говор. Често се проявява заедно с нарушения на висшите умствени функции и процеси.

В много случаи децата, които изпитват забавено развитие на речта, могат да показват трудности и в други области, като възприятие на цветовете, пространствено ориентиране и други.

Разпространение и характеристики:

Алалия се счита за рядко състояние, с по-висока статистическа честота при момчета в сравнение с момичета. Тежестта на алалията варира, като в някои случаи това води до забавяне на развитието на речта до десетгодишна възраст.

Най-важното в терапевтичния процес е тя да бъде диагностицирана правилно и навреме.

Алалия - Всичко за нея - картинка-04- логопед Деница Радева

Причини за възникване на Алалия

Алалията може да бъде предизвикана както от вътреутробни, така и от следродни влияния. Често се свързва с комбинация от фактори, като:

 • Неуспешни опити за аборт
 • Опасност от спонтанен аборт
 • Неконтролирано или неподходящо приемане на лекарства от майката по време на бременност
 • Недостиг на кислород към плода
 • Нездравословен начин на живот на майката по време на бременност
 • Преки наранявания в областта на корема по време на бременност
 • Заболявания на майката по време на бременност, включително хипертония
 • Преждевременно или усложнено раждане на детето

Външни фактори, които могат да допринесат за развитието на алалия при деца под 3-годишна възраст, включват:

 • Енцефалит
 • Менингит
 • Травми в областта на главата и мозъка
 • Нарушения в функционирането на централната нервна система
 • Двустранна пневмония
 • Рахит
 • Липса на внимание от страна на родителите към развитието на здравословна реч

 

Алалията не възниква само под влияние на даден фактор, а като комбинация от няколко такива.

Видове Алалия

Алалията се класифицира в различни форми в зависимост от характеристиките си:

1. Сензорна Алалия

Включва липса на разбиране на говорен език, въпреки че детето чува звуци. То може да произнася реч, но тя е неразбираема.

2. Моторна Алалия

Характеризира се с тиха и неясна реч или, в по-тежките случаи, със напълно липсваща реч. Въпреки това разбирането на говорен език остава непокътнато.

3. Сензорно-моторна Алалия

Най-тежката форма, комбинираща неспособността да се разбира и да се произвежда реч.

Симптоматика

Cимптомите варират в зависимост от формата на алалията, но могат да включват:

 • Увреждане на фините моторни умения
 • Промени в настроението
 • Разсеяност
 • Увеличени нива на умора
 • Липсваща или неясна продукция на реч
 • Използване на изрази на лицето и жестове като компенсация за липсата на думи

Диагностициране на алалия

Диагностицирането включва оценка от логопед и може да включва изследвания на слуховата памет, продукцията на реч и други когнитивни функции. Сътрудничество с психолози може да бъде необходимо, за да се справят с емоционалните предизвикателства, свързани с трудностите в общуването.

Терапевтичен процес

Ранната интервенция е от съществено значение за успешни резултати. Терапевтичните подходи могат да включват логопедия, когнитивно-поведенческа терапия и програми за развитие на моториката. Индивидуализираните планове за лечение са от съществено значение, като се вземат предвид уникалните нужди на всяко дете.

Подход

Алалията, въпреки рядка, представлява значително предизвикателство, което изисква мултидисциплинарен подход за точна диагноза и ефективна интервенция. Разбирането на различните форми, симптоми и основни причини е от ключово значение за предоставянето на подходяща подкрепа на засегнатите лица.

Терапия

Ранното откриване и насочените терапевтични стратегии играят решаваща роля за намаляване на социалното и психологичното въздействие на алалията както върху децата, така и върху възрастните.

Алалия и дизартрия

Дизартрията и алалията са две различни говорни разстройства, но те могат да имат взаимна връзка, тъй като засягат областите на комуникацията и речта. Докато алалията се характеризира с липса или сериозни затруднения в производството на реч, дизартрията е говорно разстройство, което възниква поради слабост или увреждане на мускулатурата, отговорна за артикулацията.

Подобни симптоми

Общите симптоми между дизартрията и алалията включват затруднения в изразяването, неясна артикулация, и общи затруднения в говора. В случай на тежка дизартрия, което може да възпрепятства мускулната координация, може да се наблюдава и липсваща или трудно разбираема реч, подобна на тази при алалия.

И двете състояния могат да имат обща етиология, включително неврологични проблеми, травми на главата, или други здравословни усложнения. Поради тази причина, деца или възрастни с алалия или дизартрия могат да срещат сходни предизвикателства в ежедневната си комуникация.

Алалия - Лечение

При изготвяне на терапевтичен план е важно да се разпознае дали засегнатият има само дизартрия, само алалия или комбинация от двете. Индивидуалният подход към терапията трябва да отчете както мускулните затруднения при дизартрията, така и липсата на реч при алалията.

И при двете състояния (алалия и дизартрия) ранната диагноза, редовната терапия и екипната работа между специалисти са от съществено значение за постигане на подобрения в речта и комуникацията.

Алалия - Всичко за нея - картинка-03 - логопед Деница Радева

С използване на подходящи стратегии и подкрепа, засегнатите лица могат да подобрят качеството на живот и постигнат по-добри комуникативни умения.