Логопед-Варна-Деница Радева-лого-01

Какво е логопед?

Логопедът е специалист, който има за задача да отстрани всички нарушения на звуковата реч, нарушенията на писането и четенето и способността за извършване на всякакъв вид математически операции.

Работата на един логопед

Логопедът често работи в екип заедно с други специалисти, които подпомагат неговата работа. Teзи специалисти могат да бъдат психолози, невролози, учители, ортодонти, педиатри и други. Логопедът има достатъчната квалификация да определи дали едно дете има нужда от допълнителна консултация.

Той я изисква, не защото търси излишни проблеми, а защото е загрижен за детето и иска да му помогне. Освен това той гледа с очите на специалиста и вижда неща, които Вие като родители, не винаги успявате да забележите, така че – доверете му се.

какво-е-логопед-снимка-02

Диагностика на нарушения

Доказано е, че ранната интервенция при деца с езиково-говорни нарушения намалява времето за терапия. Част от нарушенията, на които логопедите извършват диагностика, превенция и терапия, са следните:

  • Артикулационни нарушения при деца и възрастни
  • Дислексия, дисграфия, дискалкулия (нарушения на писмената реч и математическите умения)
  • Езикови нарушения при деца и възрастни
  • Речеви-моторни нарушения (дизартрия, диспраксия)
  • Гласови нарушения
  • Нарушения на плавността на речта (заекване, запъване, тахилалия, брадилалия)
  • Комуникативни нарушения при емоционално-поведенчески разстройства и др.

Разстройство на слуховата обработка

В много от случаите, нарушенията в произношението на звуковете от устната реч са свързани с разстройство на слуховата обработка. То представлява  разминаване между начина, по който дадено лице чува звук и как звукът се обработва в мозъка. В повечето случаи няма загуба на слуха или неврологично заболяване.

Диагностика

Първата част от логопедичната терапия е диагностиката. Диагностиката е важна стъпка при изготвянето на една добре структурирана и адекватна терапевтична програма. Тя е продължителен процес, който изисква задълбочено оценяване на комуникативните способности на децата. Процес, който включва интервю с родители, клинично наблюдение, резултати от проведени скрининг тестове и методики. Ще ви зададе въпроси относно физическото развитие на детето и здравето му (минали заболявания, състояние на зрението и слуха).

Добре е да подготвите детето за посещението при логопеда, като му обясните какъв специалист е той и с какво се занимава по достъпен за него начин.

Бъдете готови да споделите информация относно важните маркери на комуникативното развитие. Трябва да знаете кога детето е започнало да гука, да казва първите си срички, думи, да образува фраза и изречение, обича ли да общува с други възрастни и деца или го прави само, когато иска нещо, какви жестове използва за комуникация.

Възможно е във Вас да възникнат въпроси към специалиста преди или по време на консултацията. Не се притеснявайте да попитате всичко, което Ви вълнува. Обратната връзка и съвместната работа между логопеда и родителя е от особено значение за успешна логопедична терапия.

Отговори на въпроси

Възможно е във Вас да възникнат въпроси към специалиста преди или по време на консултацията. Не се притеснявайте да попитате всичко, което Ви вълнува. Обратната връзка и съвместната работа между логопеда и родителя е от особено значение за успешна логопедична терапия.

Примерни въпроси, които могат да възникнат преди или по време на консултацията с логопед:

1. Колко често срещано е нарушението на детето ми?
2. Колко често ще се налага да се провеждат логопедични занятия?
3. Какво се очаква да се случи по време на терапевтичния процес?
4. Как мога да помогна на детето си и да участвам в процеса на терапия?

Добре е родителят да е запознат с отговорите на тези въпроси и да е наясно с всяка стъпка от логопедичната терапия, както и да участва активно в процеса, като изпълнява насоките на логопеда за работа вкъщи.

какво-е-логопед-снимка-03

Индивидуална терапевтична програма

След провеждането на диагностиката се изготвя и се прилага индивидуална, терапевтична програма, която се следва дългосрочно.

Логопедичната терапия

Тя включва развитие на артикулационен праксис, (оро-моторни упражнения), дихателна упражнения, фонационни упражнения, логопедичен масаж, развитие на фина и обща моторика, развитие и усъвършенстване на когнитивните процеси (мислене, внимание и памет), обогатяване на импресивен и експресивен речник, развитие и усъвършенстване на фонемно осъзнаване, както и усвояване на умения за разказване, ограмотяване, подготовка за училище.

Подход

Освен професионалната компетентност, логопедът има нелеката задача да опознае пациента си и да го предразположи, както и да намери правилния подход към него и това, което ще направи логопедичните занятия приятни и лесни за изпълнение.

Игри

Кабинетът на логопеда e изпълнен със забавни и цветни играчки и малките посетители са винаги впечатлени при влизането си вътре. Чрез игрови подход логопедът успява да спечели малките пациенти на своя страна и да се борят заедно срещу проблема.

След успешно завършване логопедична терапия, децата придобиват самочувствие, общуват свободно и уверено и приемат предизвикателството на попадането в нова среда.