Логопед-Варна-Деница Радева-лого-01

Дислексия

Дислексията е често срещано разстройство на неврологичното развитие през целия живот, което засяга способността на човек да чете, пише и срича. Има затруднения при точното и/или плавно разпознаване на думи и проявява ограничени умения в правопис и декодиране. Тя не е свързана с интелекта. Хората с дислексия обикновено имат средна до над средната интелигентност.

Основни характеристики на дислексията

Важно е да се отбележи, че дислексията е разстройство от спектъра и нейната тежест варира значително от човек на човек. Ранната намеса и подходящата подкрепа могат значително да помогнат на пациентите да преодолеят предизвикателствата и да развият ефективни умения за четене и писане.

Трудности с фонологичната обработка

Фонологичната обработка е способността да се разпознават и манипулират звуците на говоримия език. Хората с дислексия се борят с фонологично съзнание, което им пречи да разберат връзката между звуци и букви.

Бавно и неточно четене

Хората с дислексия четат бавно и изпитват трудности при четенето на думите точно. Те също могат да имат проблеми с разпознаването на редовно използвани думи.

Проблеми в правописа

Дислексията води до правописни затруднения, тъй като хората пациентите имат затруднения при картографирането на звуци с букви и обратно.

Предизвикателства при плавното четене

Плавното четене се отнася до способността да се чете текст гладко и с подходяща скорост. Дислексията може да доведе до накъсано и трудно четене.

Предизвикателства при четене с разбиране

Проблеми на четенето с разбиране, тъй като хората могат да изразходват толкова много усилия за декодиране на думи, че да се затрудняват да разберат цялостното значение на даден текст.

Образователни затруднения - митове и реалности

Точната причина за дислексията не е напълно изяснена, но се смята, че има силен генетичен компонент. Невроизобразителните изследвания показват, че мозъците на хората с дислексия могат да обработват езика по различен начин, с разлики в структурата и активирането на определени мозъчни области, участващи в четенето.

Има много ситуации, където децата срещат затруднения в обучението, но диагнозата „дислексия“ не е главната причина. Вместо това, тези затруднения могат да бъдат в следствие на ограничен образователен потенциал, езикови или речни проблеми, хиперактивен синдром или различни емоционални и поведенчески разстройства.

Почти всички деца, които имат проблеми в развитието , изпитват и затруднения в добиването на грамотност и умения за учене. Предполага се, че произлиза естествено от компрометираното развитие на езиковите и говорните умения. С други думи, смята се, че порасналото дете, имащо проблем с късно проговаряне, например, има задължително и дислексия

Емоционалните предизвикателства на децата с дислексия

Децата често проявяват недостатъци във възприемането на емоции, поведението и социалните взаимодействия. Честите неуспехи обикновено създават чувство на незадоволство при тях, тъй като те не успяват да отговорят на очакванията на другите, когато става въпрос за усвояване на учебни умения и поведение. Обикновено се случва да изпитват несигурност в себе си, докато обкръжението им често ги подлага на критика и ги отделя. Възможно е то да реагира изключително чувствително на забележки, да се изолира от другите и дори да изпитва разнообразни физически симптоми като мъка или безсъние.

Важно да се обединят усилията на специалисти и родители и да се осигури емоционална подкрепа, защото дислексията не е болест и децата страдащи от нея не са умствено изостанали. Освен това проблемите им не са резултат от лошо обучение или възпитание, мързел, недостатъчно учене или нежелание за развитие. С подходяща подкрепа и интервенции хората с дислексия могат да развият ефективни умения за четене и писане и да продължат да постигат успех в училище и в кариерата си.

Дислексия (2)

Как да разпознаем дислексията?

Има значителни различия в етапите на развитие при децата с дислексия. Някои се развиват по-бързо от други, докато други изпитват закъснение в развитието си.

В предучилищна възраст

 • Закъснение при говоренето и прохождането.
 • Има кратък или липсващ период на пълзене.
 • Забавено развитие на речта, затруднения при съставянето на изречения и правилното изговаряне на думите.
 • Сложности с многосричните думи.
 • Обща несръчност и липса на координация: затруднения при връзване на обувки, обличане, самостоятелно хранене, хвърлянето, удрянето и хващането на топка, както и използването на молив по необичаен начин.
 • Трудности в разпознаването на ляво и дясно, нагоре и надолу, преди и след, и други думи, които указват посоки и време, както и при запомнянето на дните от седмицата и месеците.
 • Затруднения при изпълнението на задачи, свързани с фонологично разбиране.
 • Често обърква реда на буквите и числата (например, пише „15“ вместо „51“) и обърква подобни звуци (като „ш“ и „ч“).
 • Пречки при ученето на стихотворения и имена.
 • Чува неща, които не са изречени или не са били забелязани от другите. Лесно се разсейва от околния шум.

Възраст 7-8 години

В края на първи клас се очаква, че детето вече ще може да се справя с четене и писане без големи затруднения.
Какво трябва да наблюдавате:

 • Бавно и уморително четене и декодиране на думите.
 • Бавно писане и множество думи с объркани букви.
 • Избягване на четене на глас.
 • Трудности в запомнянето на имена и дати.

Възраст 9-11 години

При децата на тази възраст е важно да постигнат способността да разкодират думите по време на четене без излишно усилие и също така да имат ясно разбиране на смисъла на текста.
При следенето на децата в този период, обръщаме внимание на следните аспекти:

 • Проявява ли негативно отношение към четенето.
 • Способността да поддържа продължителни периоди на четене без прекомерно уморяване.
 • Наличие на много грешки при писането.
 • Често детето не разбира смисъла на текста, докато чете.
 • Забавя ли се значително при четене и се налага да прочете определен текст няколко пъти.
 • Също така, е важно да отбележим, че проблемите с писането могат да бъдат индикация за наличие на дислексия. Например, децата с трудности в четенето имат затруднения и с граматиката, тъй като тяхната неправилна интерпретация на текста може да се отрази на умението им да пишат правилно.

Възраст между 11 и 18 години

 • Високо ниво на стрес по време на писане на домашно.
 • Затруднения с пунктуацията както при четене, така и при писане.
 • Не обича четенето, особено на глас.
 • Забравя информацията, която е прочетена току що.
 • Проявление на фрустрация, изолация и поведенчески проблеми.

Ефективни методи за терапия на дислексия

Терапията обикновено включва специализирано обучение, предоставено от обучени педагози или логопеди. Това включва:

Обучение за фонологично съзнание

Обучение на хората да разпознават и манипулират звуците на езика.

Програми за мултисензорно четене

Тези програми използват множество сетива (зрение, звук, допир), за да учат четене и правопис.

Индивидуализирано обучение

Приспособяване на обучението към специфичните нужди и силни страни на индивида.

Помощна технология

Подпомагане на четенето и писането чрез използване на инструменти като софтуер за преобразуване на текст или софтуер за разпознаване на реч.