Логопед-Варна-Деница Радева-лого-01

Дизартрия

Дизартрията е нарушение в речта, причинено от неподходящ контрол на нервите върху речевия апарат поради увреждания в кората на мозъка и субкортикални региони на мозъка.

Какво е дизартрия?

Вследствие на това нарушение се ограничава подвижността на речевите органи (мекото небце, езика, устните), което прави артикулацията затруднена.

Когато се появи в зряла възраст, може да доведе до разпадане на речевата система.

В детството, може да засегне и уменията за четене и писане, както и общото езиково развитие.

Основното, което отличава дизартрията от другите речеви нарушения, е че засяга речта като цяло, а не отделни звукове.

Поради ограничената подвижност на мускулите за реч и лицевите мускули, речта на детето може да има „замазан“ характер, с тих и слаб глас, или понякога силен и остър.

Ритъмът на дишане се нарушава, речта губи своята плавност, а темпът може да се ускори или забави.

Симптоми на дизартрия

Нека разгледаме подробно симптомите на това нарушение на речта.

1.Нарушения в мускулния тонус

Нарушенията в мускулния тонус, могат да се проявят по няколко начина:

Дистония, която се характеризира с постоянно колебаещ се мускулен тонус. В състояние на покой мускулният тонус е нисък, но при опит за изговаряне на реч, тонусът рязко се повишава и мускулите стават спастични.

Понижен мускулен тонус в езика, устните и други зони, като резултат на което устните не могат да се затворят напълно, езикът е леко издаден към устата, и се забелязва повишено слюноотделяне. Това може да доведе до назализация на звуците поради отпуснатите мускули на мекото небце.

Постоянно повишен мускулен тонус в езика, устните, лицето и шията, което води до напрегнати мускули на езика, изтеглен назад език и извит гръб на езика, известен като палатализация. Активните движения стават трудни и често се наблюдават спазми в съседните мускули.

2.Нарушения в произношението на звуците

Могат да се проявят от затруднения с определени съгласни до неясно произношение на гласните, често с носов оттенък.

3.Нарушения в гласа

Нарушения в гласа, поради парализа на мускулите на гръкляна и на гласните връзки. Гласът може да бъде слаб и тих, а произношението на речта да бъде неясно.

4.Нарушения в праксиса

Нарушения в праксиса, засягащи не само мускулите за реч, но и общите двигателни умения.

5.Нарушения в координацията на речевото дишане

Води до непълно съгласуване на дишането със съдържанието на речта. Това не позволява речта да бъде плавна поради фонетичните затруднения, а дишането става по-често, като това предизвиква прекъсвания и разделения в речта.

6. Нарушения във фонематичния слух

Представляват затруднения във възприемането и разпознаването на звуците, поради неясната и „замазана“ реч, която не позволява формирането на ясна звукова картина.

7. Граматически нарушения

Нарушения в граматическата страна на речта.

8. Емоционални нарушения

Нарушения в емоционално-волевата сфера.

9. Когнитивни нарушения

Нарушения в когнитивните функции (внимание, памет, мислене). Понякога това нарушение се среща в комбинация с други състояния като умствена изостаналост, забавено развитие на речта и други.

Причини за възникване

Като причина за възникване на дизартрия се разглеждат многобройни и разнообразни вредни фактори, които могат да въздействат върху вътреутробното развитие по време на бременност (вирусни инфекции, отровни вещества, патологии на плацентата и др.), при раждането (труден полог, секции, интравентрикулярно кръвоизливане при новороденото и др.) и в ранна детска възраст (мозъчни инфекции, менингити, менингоенцефалити, черепно-мозъчни травми).

До 80% от случаите на дизартрия са в резултат на церебрална парализа.

Форми на дизартрия

Дизартрията може да се прояви както в тежка, така и в лека форма.

Тежката форма често е част от спектъра на церебралната парализа и я съставлява.

Деца с леки форми на болестта (скрита форма или дизартричен компонент) могат да бъдат открити в детски градини и училища. Тези форми показват минимални нарушения в движенията на артикулационния апарат, общите и фините моторни умения, и яснотата на произношението – речта е разбираема за другите, но липсва достатъчна яснота и точност.

Децата със скрити форми на дизартрия не се различават значително от своите връстници, и тяхната реч не винаги привлича внимание. Въпреки това, те проявяват някои характерни черти. Те говорят по-малко и имат трудности с храненето. Храни като месо, кората на хляба, морковите и твърдите ябълки не им харесват, защото представляват трудност за смилане и преглъщане. Понякога те задържат храната в устата си докато не бъдат подтикнати. 

Родителите нерядко предлагат по-меки храни, за да насърчат храненето, което всъщност забавя развитието на артикулационния апарат. Тези деца се борят да развият хигиенни навици, тъй като не могат да изплакват устата си докато си мият зъбите поради неточните движения на различни мускулни групи. 

Също така, децата имат трудности с копченцата на дрехите, връзките на обувките, държането на молив по правилен начин, използването на ножица или регулирането на силата на натиск при рисуване. За тези деца се казва, че са неловки, защото не могат да изпълняват точно и вярно различни двигателни упражнения. Трудно им е да поддържат баланс, например да стоят на един крак и често не могат да скочат от единия крак на другия.

Терапия

Дизартрия-всичко-за-нея-логопед-Деница-Радева-02

Терапията на дизартрията обхваща различни области: развитие на моториката, подобряване на речта и фонемния слух, корекция на ритъма и плавността на речта и усъвършенстване на дикцията

За постигане на оптимални резултати се изисква комплексен подход, включващ логопеди, психолози, невролози и специалисти по лечебна физическа култура. Логопедът ще се старае да увеличи възможността на вас или вашето дете за говорене, като помогне да се открият различни начини за комуникация и да се адаптирате към новата ситуация. Те могат да предложат:

Някои логопеди могат да ви препоръчат специализирана оценка на комуникационните средства, включително компютърни системи. За някои хора тези устройства могат да бъдат използвани заедно или като алтернатива на говора, за да им помогнат да комуникират.

Ако сте заинтересовани от оценка на състоянието, посетете местен логопед. Той ще ви предостави допълнителна информация и съвети относно провеждането на оценка и използването на комуникационна помощ.

Успехът на терапевтичната дейност зависи от степента и местоположението на мозъчното увреждане или дисфункцията, които я предизвикват, както и от личните обстоятелства на засегнатия.